Se oss på Facebook

Dokumenter / Info

Innkalling Årsmøte 2019

Referat Årsmøte 2018

Årsberetning for 2018

Regnskap for 2018

Velkommen 2019

Medlemsfordeler 2019

Faktura båtforeningen 2020

Litt historie:

Åsgårdstrand båtforening ble stiftet i mai 1980, og foreningens styre besto av Bjarne Olsen, Odd Sørensen, Trygve Liland, Per Rom og Gunnar Jarneid. Bjarne Olsen var foreningens første formann. Foreningen ble etablert som en interesseorganisasjon overfor kommunen og brukerne.

Åsgårdstrand kommune og senere Borre kommune hadde driftsansvaret, bekostet vedlikehold og nyinvesteringer, samt holdt havneassistent. Organisering av vakthold, dugnad og drift av marina var båtforeningens oppgaver. Dette forandret seg i januar 1996 da foreningen inngikk en avtale med Borre kommune om drift av servicebygget i badeparken, slik at foreningen disponerte dette i 25 år. 1. januar 2007 tok Horten havnevesen tilbake driftsansvaret for havna. Fra samme dato er båtforeningen igjen en ideell interesseorganisasjon for medlemmene og ovenfor Horten havnevesen.

Havnen har i dag ca. 310 faste båtplasser fordelt på 3 bassenger; søndre mot badeparken, midtre utenfor hotellet og nordre utenfor seilforeningens lokaler. Havnen ble bygget om i 2008-2010 og gjestehavnen har blitt flyttet ut bak ny bølgebryter.

Seilforeningen eier og disponerer flytebryggen i nordre basseng.

Frostsikret nok i vinter ?? Oppdatert 2021 Vaktlister båtvakt 2021